ივენთების ფასები

ციფრული მარკეტინგი

349₾

სპიკერი : დანიელ მაროტე

თარიღი : 27 ივნისი

დაწყება : 11 საათი

ლანჩი / ყავა


პროექტის მართვა

379₾

სპიკერი:სიმონა ბონხეზი

თარიღი : 29 ოქტომბერი

დაწყება : 11 საათი

ლანჩი / ყავა


სტრატეგიული დაგეგმვა

429₾

სპიკერი : ოსა იარსკოგი

თარიღი : 30 ნოემბერი

დაწყება : 11 საათი

ლანჩი / ყავა


გაყიდვები

429₾

სპიკერი : ევგენი კოტოვი

თარიღი : 4 ოქტომბერი

დაწყება : 11 საათი

ლანჩი / ყავა


ადამიანური რესურსები

349₾

სპიკერი : ინკოგნიტო

თარიღი : 21 ნოემბერი

დაწყება : 11:00 სთ

ლანჩი / ყავა


ბრენდინგი

349₾

სპიკერი : ინკოგნიტო

თარიღი : 2 თებერვალი

დაწყება : 11:00 სთ

ლანჩი / ყავა


საზ.ურთიერთობა

429₾

სპიკერი : ინკოგნიტო

თარიღი : 21 მარტი

დაწყება : 11:00 სთ

ლანჩი / ყავა


სპიკერები

დანიელ მაროტე
დანიელ მაროტე

IE Business School - ის პროფესორი

სიმონა ბონხეზი
სიმონა ბონხეზი

პროექტის მართვის დოქტორი Colors in Projetcs - ის ხელმძღვანელი

ოსა იარსკოგი
ოსა იარსკოგი

საერთაშორისო ბიზნესგანვითარების კონსულტანტი,ტრენერი

ევგენი კოტოვი
ევგენი კოტოვი

Practicum Group - ის დამფუძნებელი

2017 წლის კონფერენციები

about
about