ივენთები

ციფრული მარკეტინგი

ციფრული მარკეტინგი

#UserLovers Manifest. გავხადოთ ცვლილებები შესაძლებლობებად.

კლიენტების ქცევის აღმოჩენა და პროგნოზირება.

როგორ შევქმნათ დიფერენციალური ღირებულება წინადადებები.

როგორ გამოვიყენოთ ციფრული სამყარო ბიზნესის სასარგებლოდ.

ჩვენ ვისაუბრებთ ტექნოლოგიების სწორ გამოყენებაზე და იმ საკითხებზე, რომლებიც ყველაზე მეტად აწუხებთ ორგანიზაციებს. ინოვაცია, როგორც მომავლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. მეგატრენდების გაგება და მართვა. ახალი ციფრული ეკონომიკის შედეგად ბიზნესში ცვლილებებისა და ტრანსფორმირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა.

მომხმარებელზე ორიენტირებული ბიზნეს სტრატეგიის შექმნა.


პროექტის მართვა

პროექტის მართვა

პროექტის მართვა

ყველამ ვიცით, რომ ცხოვრება არ არის თეთრი და შავი, ანალოგიურად არც პროექტის მენეჯმენტი.

გამოცდილმა პროექტის მენეჯერმა იცის, როდის და როგორ მოახდინოს ადაპტირება პროექტის მართვის ინსტრუმენტებსა და ტექნიკაზე. მან იცის, რომ მათ შეუძლიათ დაეხმარონ პროექტის წარმატებით დასრულებაში და მეტი ღირებულება შესძინოს კომპანიას.

ჩვენ მხარს ვუჭერთ პროექტებში”Agile”  პრაქტიკის გამოყენებას და მაგალითებს გამოვიყენებთ რეალური ცხოვრების სიტუაციებიდან, სადაც კონკრეტული პრაქტიკა წარმატებით გამოიყენება.

განვიხილავთ “ Agile” მეთოდოლოგიის უპირატესობებს , შესაძლებლობებს და დიდი ორგანიზაციების აპრობირებულ მეთოდებს.


სტრატეგიული დაგეგმვა

სტრატეგიული დაგეგმვა

სტრატეგიული დაგეგმვა

მდგრადი განვითარების გლობალური ლიდერობის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი - ევროპა, აზია, ლათინური ამერიკა და აფრიკა.

მდგრადი განვითარების გლობალური ლიდერობის ორგანიზაცია არის არასამთავრებო ორგანიზაცია, რომელიც ორიენტირებულია ლიდერების გადამზადებაზე, პროაქტიური მაგალითების გაზიარებაზე,რომელიც ხელს უწყობს მდგრადი ბიზნესის განვითარებას მთელს მსოფლიოში.

ღონისძიების მთავარი თემა იქნება სტრატეგიული კონსალტინგი, მათ შორის ბიზნეს გეგმა და გაყიდვების სტრატეგიის შემუშავება.


გაყიდვების მენეჯმენტი

გაყიდვების მენეჯმენტი

ევგენი კოტოვი - ცნობილი ბიზნეს ტრენერი, ძირითადი მიმართულება არის გაყიდვების პერსონალის მოტივაცია და გაყიდვების მენეჯმენტი.

Practicum Group - ის დამფუძნებელი.

ევგენი კოტოვი - რეგულარული სპიკერია რუსეთისა და ევროპის კონტინენტის ყველაზე მსხვილი ბიზნეს ფორუმზე.

ატარებს ტრენინგებს 9 ქვეყანასა და  85 ქალაქში: რუსეთი, ბელარუსი, უკრაინა, გერმანია, ლატვია, თურქეთი, ყაზახეთი, მოლდოვა, ყირგიზეთი.

ევგენი კოტოვის ტრენინგებს ესწრება 50 000-ზე მეტი ბიზნესმენი, აღმასრულებელი დირექტორი და გაყიდვების სპეციალისტი.


საზ.ურთიერთობა

საზ.ურთიერთობა

საზოგადოებასთან ურთიეთობა

ბილეთის ყიდვა